Garantiordning for fornybar energi – Norges neste store internasjonale klimasatsing?

Bakgrunn for garantiordningen
Det er snart ti år siden Norge lanserte regneskogssatsningen. Tiden er inne for igjen å lansere et nytt stort norsk prosjekt som kan bidra til nødvendige utslippskutt internasjonalt. 

Norge har påtatt seg store klimaforpliktelser. Disse er fulgt opp av konkrete planer for nasjonale utslippskutt. I henhold til Paris-avtalen er vi også forpliktet til å bidra til finansiering av klimatiltak i utviklingsland. Etter at USA har trukket seg fra avtalen ønsker Europa å fylle tomrommet som oppstår og ta en lederrolle i utviklingen – dette åpner muligheter for Norge og norsk næringsliv.

En garantiordning som kan gi lavere lånekostnader for utbyggere av fornybar energi vil kunne bidra til kostnadseffektive klimakutt og teknologioverføring ute. Samtidig vil det fremme grønn næringsutvikling nasjonalt og bygge opp under en voksende norsk fornybar-næring. Stortinget har bedt regjeringen utrede hvordan Norge, f.eks. gjennom endret mandat til GIEK, kan bidra til å utløse økte investeringer i fornybar energi i u-land.

Bakgrunnsartikler for initiativet:

3.juli, 2017: Nederland og Danmark med milliardfond til fornybar energi i sør
1.nov, 2016: Et norsk garantifond vil få fart på fornybar-utbygging i utviklingsland